DLA KUPUJĄCEGO

 

Warunki użytkowania
Strona internetowa Apartament Agencja Nieruchomości
 
§I. Wstęp
1. Poniższe paragrafy dotyczą zasad użytkowania strony internetowej Apartament Agencja Nieruchomości wraz z podstronami oraz powiązanymi podmiotami znajdującej się pod adresem internetowym www.apartament.net.pl zwanej w dalszej części Stroną.
2. Używanie niniejszej Strony (również w rozumieniu przeglądania) oznacza akceptację dla poniższych zasad i zgodę na podporządkowanie się im bez ograniczeń i zastrzeżeń.
3. Użytkownik nie zgadzający się w części bądź całości z poniższymi zasadami proszony jest o natychmiastowe opuszczenie strony Apartament Agencja Nieruchomości.
 
§ II. Prawa autorskie i pokrewne.
1. Materiały używane i pokazane na Stronie włączając w to kompozycję graficzną, rozwiązania techniczne, elementy interaktywne, teksty, filmy, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje w tym flash oraz gif, grafikę trójwymiarową, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła w rozumieniu ustawy, logo, znaki towarowe i handlowe stanowią własność  Apartament Agencja Nieruchomości lub podmiotów powiązanych, o ile nie wskazano inaczej lub są własnością osób/podmiotów trzecich.
2. Wszystkie materiały wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu zwane dalej Materiałami są chronione (bez ograniczeń czasowych i/lub terytorialnych) prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi, w tym w szczególności prawami o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.
3. Zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie części i/lub całości Materiałów bez pisemnej zgody Apartament Agencja Nieruchomości do dowolnych celów.
4. Naruszenie zasad użytkowania Strony i/lub wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie Materiałów bez zgody Apartament Agencja Nieruchomości będzie ścigane karnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w rażących przypadkach Apartament Agencja Nieruchomości wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko podmiotom/osobom naruszającym przepisy prawa i/lub zasady uczciwej konkurencji.
 
§ III. Przechowywanie danych.
1. Podczas wizyty podmiotu/osoby na Stronie, Apartament Agencja Nieruchomości otrzymuje i zachowuje następujące dane: nazwa domeny poprzez którą nastąpiło podłączenie do Internetu, datę i godzinę wejścia na Stronę, adres internetowy z którego nastąpiło wejście na Stronę.
2. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach własnych, w tym do mierzenia aktywności Strony i liczby odwiedzin, oraz w celu zachowania bezpieczeństwa zawartości Strony.
3. Dane te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE
przez © Apartament Agencja Nieruchomości i/lub podmioty powiązane.